< class="topWrap clearfix"> < class="topDiv"> < class="topL_t fl">

欢迎访问苏州经贸会计与国贸学院网站!

< class="topR_t fr"> < class="menu"> < class="headerWrap clearfix"> < class="header"> < class="logo"> < src="/html/kjgm/style/111.png" /> < class="Search">
< class="fdj fr">
< class="navWrap clearfix"> < class="nav"> < class="mainWrap clearfix" style="min-height:300px;"> < class="main_R main_Rd"> < class="main_tit main_titd">

通知公告

< class="main_titR"> < src="/html/kjgm/images/home.png"> 首页 > 学院动态 > 通知公告 > 正文 < class="main_conR main_conRd">
< class="main_contit main_contitd">

第6周晨学安排表

作者: 时间:2021-04-06 点击数:

< id="vsb_content" class="main_wz">< class="v_news_content">

< id="79lFTkSu" src="/html/__local/A/E9/EF/53570C20D2DFA29C84E47B407C2_F663C635_3831.png" vsbhref="vurl" vurl="/_vsl/AE9EF53570C20D2DFA29C84E47B407C2/F663C635/3831" vheight="" vwidth="" orisrc="/html/__local/A/E9/EF/53570C20D2DFA29C84E47B407C2_F663C635_3831.png" class="_vsb_content">

< id="_vote_id"> < class="main_art main_arta">

上一篇:第6周 工作安排

下一篇:2021年江苏省职业院校技能大赛高职指南

< class="footWrap clearfix"> < class="footDiv_three"> < class="foot_three"> < class="jxw"> < src="/html/kjgm/images/xlm.png" border="0" width="130" height="130"> < class="footlogo"> < src="/html/kjgm/style/111.png" border="0" width="350" height="60">

Copyright 苏州经贸职业技术学院会计与国贸学院    
苏州国际教育园北区学府路287号  电话:0512-62910523

手机版

< class="foot_ewm"> < src="/html/kjgm/images/ewm.jpg" border="0" width="110" height="110">