< class="topWrap clearfix"> < class="topDiv"> < class="topL_t fl">

欢迎访问苏州经贸会计与国贸学院网站!

< class="topR_t fr"> < class="menu"> < class="headerWrap clearfix"> < class="header"> < class="logo"> < src="/html/kjgm/style/111.png" /> < class="Search">
< class="fdj fr">
< class="navWrap clearfix"> < class="nav"> < class="vsb-box"> < class="vsb-container a" containerid="1" columns="4"> < class="vsb-space" columns="4"> < class="w"> < id="slideBox" class="slideBox"> < class="hd"> < class="bd"> < class="vsb-box"> < class="vsb-container content_five clearfix" containerid="2" columns="4" style="position: relative;"> < class="vsb-space con_xwxx" columns="3"> < class="xwxx_tit">

< src="/html/kjgm/temp/xwxx.png">

< src="/html/kjgm/images/more.png"> < class="xwxx_con"> < class="xwxx_l"> < class="slideBox slideBox2" id="slideBox"> < class="hd"> < class="bd"> < class="xwxx_R">

弘扬劳动精神,争做时代先锋-- 会计与国贸...

为弘扬劳动精神,激发新时代大学生争做时代先锋,5月14日下午,会计与国贸学院邀请...[详细信息]

< class="xwxx_Rc"> < class="Txtx">
2021-05-14会计与国贸学院“感恩有你,温暖同行”校...
2021-05-14会计与国贸学院开展“缅怀革命先烈 传承革...
2021-05-14会计与国贸学院举办“中华崛起迎盛业 巨龙...
2021-05-12安全工作重于泰山 ——会计与国贸学院召开...
< class="vsb-space con_xz" columns="1"> < id="tab"> < class="tab_box"> <> < class="vsb-container content_five clearfix" containerid="2" columns="4" style="position: relative;"> < class="vsb-space con_gz" columns="1"> < id="tab1"> < class="tab_box"> <> < class="vsb-space con_gz" columns="1"> < id="tab1"> < class="tab_box"> <> < class="vsb-space con_xz" columns="1"> < id="tab"> < class="tab_box"> <>

书记室                                         0512-62910511

院长室                                         0512-62910521

副院长室                                      0512-62910522

综合办公室                                  0512-62910523

分团委/辅导员办公室                   0512-62910516

会计/审计专业教师办公室            0512-62910515

国际贸易实务专业教师办公室        0512-62910525

金融/投资理财专业教师办公室      0512-62910038

< class="vsb-container content_five clearfix" containerid="2" columns="4" style="position: relative;"> < class="vsb-space con_fc" columns="1"> < id="tab3"> < class="tab_box"> <>
< style="padding: 0px; width:348px">
< name="u_u12_" border="0" src="/html/system/resource/images/loading.gif" alt="" title="" hspace="0" vspace="0">
< style="padding-top:1px;padding-bottom:1px">
< style="padding: 0px; width:348px">
< name="u_u12_" border="0" src="/html/system/resource/images/loading.gif" alt="" title="" hspace="0" vspace="0">
< style="padding-top:1px;padding-bottom:1px">
< style="padding: 0px; width:348px">
< name="u_u12_" border="0" src="/html/system/resource/images/loading.gif" alt="" title="" hspace="0" vspace="0">
< style="padding-top:1px;padding-bottom:1px">
< class="vsb-space con_xz" columns="1"> < id="tab"> < class="tab_box"> <>
< id="u13" style="display:none;width:330px;height:260px;"> < id="u13u13" style="cursor:pointer;width:330;height:252">< src="/html/kjgm/images/jiafeng.jpg" title="点击播放视频" onclick="doPlayVideou13()" width="330" height="252">
< class="vsb-container linkDiv_one" containerid="2" columns="4"> < class="vsb-space" columns="4"> < class="link_tit">

友情链接

< class="link3"> < class="bot"> < class="footWrap clearfix"> < class="footDiv_three"> < class="foot_three"> < class="jxw"> < src="/html/kjgm/images/xlm.png" border="0" width="130" height="130"> < class="footlogo"> < src="/html/kjgm/style/111.png" border="0" width="350" height="60">

Copyright 苏州经贸职业技术学院会计与国贸学院    
苏州国际教育园北区学府路287号  电话:0512-62910523

手机版

< class="foot_ewm"> < src="/html/kjgm/images/ewm.jpg" border="0" width="110" height="110">